Privacy verklaring

Praktijk H.J. Karssen houdt om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Deze algemene verordening bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Uiteraard gaat Praktijk H.J. Karssen zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve H.J. Karssen heeft geen enkele andere persoon toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. 
  • U heeft het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Praktijk H.J. Karssen verzoeken deze te wijzigen. 
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw persoonlijk dossier opgeslagen. 
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naasten. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen Praktijk H.J. Karssen deze gegevens in kan zien. 
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.