Henk J. Karssen is gecertificeerd pijntherapeut

Hij volgde zijn opleidingen in Nederland en Duitsland. Henk J. Karssen voldoet aan de PLATO-eisen opgesteld door de Universiteit Leiden.  Dit zijn eindtermen voor wat betreft medische en psychosociale basiskennis voor de complementaire zorg.

Hij heeft opleidingen met goed gevolg afgerond op het gebied van Medische Basiskennis, Myofasciale pijntherapie, Psychosomatische klachten, Triggerpointtherapie, (Sport-en Ontspannings)Massage, Mindfulness, Master NLP en Emmett-Techniek.

De PRAKTIJK H.J. KARSSEN is aangesloten bij CAT-Complementair en is aangesloten bij WKKGZ Geschillencommissie GAT erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CAT Complementair is een door alle zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging voor paramedici. CAT-therapeuten zijn gescreend op hun beroepscompetenties, voldoen aan bij- en nascholingseisen en ondergaan praktijkvisitatie. Behandelingen door CAT-therapeuten worden vanaf 1 januari 2019 gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars.

De praktijk is gevestigd in een pand gebouwd naar ontwerp van architect W.M. Dudok in een aan de ‘Internationale Stijl’ verwante vormgeving. Het gebouw wordt door een ruim voorterrein met oprijlaan en groenaanleg gescheiden van de Driehuizerkerkweg.