fibromyalgie pijn chronische pijn 

Effectieve verlichting van fibromyalgie pijn is duurzaam mogelijk. 

Medisch gezien is fibromyalgie één van de onverklaarde symptomen van pijn, waarvan de oorzaak onbekend is. Tegelijkertijd zijn de klachten, die aanzienlijk meer vrouwen dan mannen treffen, een aanzienlijke beperking voor de getroffenen en gaan ze gepaard met een breed scala aan symptomen.Vooral patiënten met fibromyalgie reageren goed op de behandeling met De Pijnvrij Methode. Praktijk H.J. Karssen beschouwt fibromyalgie, ook wel bekend als weke-delenreuma, niet als een ziekte, maar eerder als een term voor pijnstoornissen met onverklaarde oorzaken.

Het staat buiten kijf dat fibromyalgie een bedreigend ziektebeeld is, niet in de laatste plaats omdat patiënten vaak geconfronteerd worden met de uitspraak “het zit tussen de oren”. Omdat een directe organisch-structurele oorzaak niet gevonden kan worden. Dit is een moeilijke situatie voor de getroffenen. Ze worden vaak ten onrechte bestempeld als niet-behandelbaar. Uiteindelijk zijn het echter spier- en vezelklachten, veroorzaakt door een ongebruikt anatomisch bewegingspotentieel, die onder deze diagnose worden samengevat. 

Fibromyalgie – wat zit erachter?

Hoe manifesteert fibromyalgie zich precies?

  • Aanhoudende en terugkerende pijn in de spieren en pezen
  • Slaapstoornissen
  • Vermoeidheid overdag
  • Concentratieproblemen
  • Mentale motivatiezwakte
  • Gevoeligheid voor het weer
  • Uitgesproken angst
  • Depressieve stemming.

Na periodes van fysieke of mentale stress of zeer emotionele gebeurtenissen hebben mensen met fibromyalgie opvallend veel tijd nodig om te herstellen. Overgevoeligheid voor fel licht, lawaai of kou behoren ook tot de symptomen. Handen, voeten en gezicht voelen gezwollen aan, hoofdpijn treedt op, net als het prikkelbare darmsyndroom en droge en gevoelige slijmvliezen. Het is een hele bundel van symptomen, die in hun geheel fibromyalgie worden genoemd.  Een diagnostisch fenomeen omdat er geen directe verklaring kan worden gevonden voor de vele symptomen.

Patiënten met fibromyalgie ervaren al snel een aanzienlijke vermindering van pijn door behandeling volgens De Pijnvrij Methode – en dit in meer dan 90 procent van de gevallen na de eerste behandeling. Patiënten met fibromyalgie zijn vaak hulpeloos omdat de huidige geneeskunde hen laat lijden aan een ziekte die niet kan worden genezen. De Pijnvrij Methode daarentegen biedt een andere kijk op de klachten en pijncondities die gepaard gaan met fibromyalgie.

Pijn wordt dan opgevat als een alarmsignaal, als de taal van het lichaam die wijst op de dreiging van schade aan fysieke structuren. Pijn die vermoedelijk veroorzaakt wordt door fibromyalgie is dus uiteindelijk het gevolg van niet-fysiologische spanningen in de spieren en fasciën, d.w.z. overmatige spanningen in de spieren en fasciën. Juist deze benadering geeft patiënten met fibromyalgie een nieuwe, andere kijk op hun symptomen en geeft hen een perspectief op hoe ze hun symptomen kunnen verlichten – goed nieuws voor patiënten met veelvoudige en niet causaal begrijpelijke pijn.

Hoe wordt fibromyalgie behandeld in de reguliere geneeskunde?

De klassieke conventionele benadering van de pijnklachten bij fibromyalgie is causaal onderzoek. In de meeste gevallen wordt schade aan het bewegingsapparaat gezocht met behulp van beeldvormingsmethoden zoals röntgenfoto’s, MRI en computertomografie in het kader van de diagnostiek – maar zonder succes, omdat de disfunctionele spanningen in de spieren en fasciën die pijn veroorzaken niet worden gezien.  Als bij deze onderzoeken geen schade wordt vastgesteld, worden de oorzaken gezocht op psychosociaal niveau.

Genetische aanleg, psychologische factoren zoals stress of trauma’s worden dan als verklaring gebruikt. Bovendien wordt fibromyalgie meestal niet geassocieerd met verhoogde ontstekingswaarden en kan daarom niet worden ingedeeld in de groep van reumatische aandoeningen. Bewegingstherapie, de toediening van pijnstillers, individuele fysiotherapie en ontspanningsmethoden worden vaak voorgeschreven. Warmtebehandelingen kunnen ook deel uitmaken van het behandelplan, evenals koudetherapieën. Getroffenen ervaren verlichting door middel van zwemmen en lichte wandelingen.

Wat is er speciaal aan de behandeling van fibromyalgie volgens De Pijnvrij Methode?

De pijntherapie van De Pijnvrij Methode richt zich ook op het bewegen en uitrekken van gespannen spieren en fasciën. We hebben een uiterst succesvol behandelconcept ontwikkeld dat gebaseerd is op jarenlange ervaring in de behandeling van patiënten met een grote verscheidenheid aan pijnen, dat in eerste instantie snelle verlichting biedt door middel van manuele osteopressuur therapie.

De Pijnvrij Methode voor fibromyalgie is gebaseerd op de veronderstelling dat pijn wordt veroorzaakt door een onbenut bewegingspotentieel, omdat de huidige wereld van leven en werk uniforme bewegingssequenties in de hand werkt. Dit leidt tot verkeerde spanningen waarop de hersenen reageren met blokkades en pijn. De behandeling door een De Pijnvrij Methode therapeut lost de pijn op het punt van oorsprong, de hersenen, op.

Elke pijnaandoening bij fibromyalgie wordt duurzaam behandeld met osteopressuur en de fascia-oefeningen. De bovenmatige spanningen in spieren en fasciën worden opgelost. Tegelijkertijd worden er nieuwe bewegingsprogramma’s in de hersenen geprogrammeerd die de pijnvrije mobiliteit herstellen en uitbreiden.

Het gaat er ook om patiënten bewust te maken van een nieuw begrip van pijn: pijn ontstaat als alarmpijn om het lichaam te beschermen tegen anatomische en structurele schade. Patiënten met fibromyalgie vertonen vaak ook hyperaciditeit (bovenmatig maagzuur of brandend maagzuur) en een stofwisselingsprobleem dat kan worden gecorrigeerd door het veranderen van hun dieet. Het doel op lange termijn is om een actievere levensstijl tot stand te brengen.

Pijnvrij zonder medicatie bij fibromyalgie volgens De Pijnvrij Methode

Het voordeel van manuele therapie volgens De Pijnvrij Methode is daarom dat een snelle vermindering van de pijn betekent dat er geen medicatie nodig is om fibromyalgie te behandelen. Conventionele behandeling omvat tricyclische antidepressiva zoals Amitriptyline, serotonineheropname remmers, tweeledige antidepressiva zoals Duloxetine en Milnacipran.

Omdat fibromyalgie meestal een conglomeraat van verschillende pijntoestanden is, gaat De Pijnvrij Methode gericht te werk en concentreren zich eerst op de pijn die op de voorgrond staat en behandelen dan geleidelijk alle pijntoestanden. Hoewel er veel weerstand kan zijn, hebben fibromyalgiepatiënten geen last van een ziekte. Fibromyalgie is een uitsluitingsdiagnose en betekent alleen “pijn in vezels en in de spieren”.

Het is daarom slechts één naam voor meerdere pijnlijke aandoeningen die de patiënt tegelijkertijd heeft en waarvan de oorzaak niet te verklaren is. Hij/Zij heeft pijn in verschillende overbelaste gebieden waar alarmpijn wordt geprojecteerd. In onze therapie beginnen we met de pijn die het meest pijnlijk is, elimineren deze en gaan op dezelfde manier verder met de overige pijncondities.