#rugpijn #depijnvrijmethode #praktijkhjkarssen #hernia

Een grote kans om uw levenskwaliteit te verbeteren! De Pijnvrij Methode bij rugpijn. 

Wat is rugpijn precies? 

Rugpijn, ook wel lage rugpijn genoemd, komt voor in het gebied onder de ribben en boven het zitvlak. Centraal hierbij staan de lendenwervels, het heiligbeen, het staartbeen en de tussenwervelschijven. Ze zijn omgeven door talrijke ligamenten, pezen en spieren, ruggenwervels en het ruggenmerg. In elk van deze gebieden kan pijn optreden.  

Artsen classificeren de pijn op basis van intensiteit, duur en duidelijk of niet-duidelijke oorzaken. Het aandeel wat geen duidelijke oorzaak heeft is beduidend hoger. In de meeste gevallen kunnen geen ziekten of organische veranderingen worden geïdentificeerd als oorzaak van rugpijn. 

Identificatie, specifiek en niet-specifiek 

In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke en niet-specifieke pijn. Specifieke rugpijn wordt toegeschreven aan een duidelijke oorzaak. Pijn wordt dan veroorzaakt door bestaande schade, bijvoorbeeld aan de wervelkolom of als gevolg van ziekten, en kan nauwkeurig worden gelokaliseerd. 

Veelal wordt rugpijn echter als niet-specifiek beschouwd en kan niet worden toegeschreven aan een concrete oorzaak. Het is precies deze vorm van pijn die een hoge mate van risico voor chronificatie en richt men de aandacht op de psychosociale omgeving van de betrokkene. In 60 tot 80% van de gevallen van rugpijn bij volwassenen zijn artsen niet in staat om klachten te identificeren. Dit is waar onze pijntherapie ingezet kan worden. 

Diagnose van rugpijn 

De medische diagnostiek heeft tot doel de oorzaken van pijn in de rug te identificeren. Ze bepaalt de ernst van de pijn en zoekt naar verklaringen. 

De anamnese registreert: 

  • Waar precies de pijn optreedt, of er uitstraling naar andere regio’s is.
  • Hoe lang de symptomen al merkbaar zijn en in welke progressie.
  • Wat verergert of verlicht de pijn?
  • Welke behandeling is er tot nu toe gevolgd en zijn er psychosociale risicofactoren?
  • In hoeverre heeft de pijn invloed op de dagelijkse routine en zijn er nog andere klachten die daarbij horen?
  • Kunnen biologische oorzaken die verband houden met ziekten worden uitgesloten?
  • Of spelen psychosociale factoren een rol?

De oorzaak wordt niet weggenomen bij de reguliere behandeling van rugpijn 

In veel gevallen is de oorzaak van rugpijn niet duidelijk te achterhalen. Artsen hebben dan vaak de neiging om de pijn te elimineren met pijnstillers. Dit heeft echter hetzelfde effect als het alarmsignaal van de rookmelder weghalen. 

Pijnstillers worden gegeven om patiënten hun dagelijkse activiteiten nieuw leven in te blazen. Bij chronische, niet-specifieke rugpijn worden zware pijnstillers, opioïden, spierverslappers en/of antidepressiva ingezet. Wanneer duidelijke oorzaken worden gevonden zoals hernia’s, spinale kanaalstenose, ontstekingen van het facetgewricht of artrose worden operaties uitgevoerd. 

Omdat er hierna vaak geen of een tijdelijke verbetering is, wordt toedieninning van pijnstillers hervat of geïntensiveerd, tot en met pijnpompen. De zogenaamde uitbehandelde patiënten moeten maar leren leven met hun pijn.  

Een compleet nieuwe aanpak, wat gebaseerd is op een ander begrip van pijn. 

Pijn wordt opgevat als de taal van het lichaam, als een alarmsignaal voor mogelijke dreigende schade aan het lichaam. Het gaat over een andere zienswijze in de pijntherapie voor rugpijn. Daarbij gaan wij ervan uit dat de meest voorkomende rugpijn door zogenaamde niet-fysiologische spanningen in de spieren en fascia terug te voeren zijn. 

Ze worden veroorzaakt door een wijdverbreid inadequaat gebruik van het menselijk lichaam. 

Onze routinematige manier van leven en bewegen zorgt voor “verkortingen” en een steeds grotere inflexibiliteit van de spieren en fascia. 

Paradigmaverschuiving voor rugpijn: de pijn als alarmsignaal begrijpen 

Het uitgangspunt van de pijntherapie is dan ook een nieuwe aanpak, die is ontstaan uit jarenlange ervaring in de omgang met pijnpatiënten en de wil om conventionele behandelmethoden ter discussie te stellen en consequent interdisciplinair te denken. 

Wij hebben een methode van manuele therapie (osteopressuur) ontwikkeld, die al snel de beste behandeling bleek te zijn voor meer dan 90 procent van de patiënten voor het verlichten van pijn. En dat ongeacht schades zoals artrose of een hernia. Rugpijn wordt voornamelijk veroorzaakt door te hoge spanningen, die kunnen optreden als gevolg van onvolledig gebruik van de genetische bewegingsmogelijkheden. 

Zeer effectief: De Pijnvrij Methode bij rugpijn 

Het verminderen van pijn zonder medicatie en chirurgie – dit is het doel van de behandelingsaanpak gebaseerd op De Pijnvrij Methode. Wij gaan ervan uit dat niet slijtage of beschadiging van de wervelkolom, gewrichten of organische structuren de oorzaak is pijn, maar foutieve spanningen in spieren en fascia. 

Als gevolg hiervan ontwikkelt zich de zogenaamde alarmpijn waarmee de hersenen waarschuwen voor schade. Gevolg hiervan is dat bewegen moeizaam wordt. Als reactie ontwikkelen zich rugpijn en blokkades in spieren en fascia. 

De pijn zelf geeft aanwijzingen waar en hoe de behandeling met de speciale osteopressuur kan worden toegepast. 

Manuele impulsen worden direct op het bot aangebracht. De osteopressuur wist de pijn waar het wordt gecreëerd – in de hersenen. Op deze manier worden er weer nieuwe mogelijkheden voor beweging en functionaliteit geopend, en de basis wordt gelegd om de pijn permanent te verlichten en te elimineren. 

Alle bewegingen die we uitvoeren of nalaten, alle posities die we wel of niet innemen, worden opgeslagen in hersenprogramma’s die de spieren aansturen en ook in de fascia. 

Al deze invloeden trainen ons lichaam. Benutten we ons bewegingspotentieel niet dan verkorten onze spieren en drogen fascia uit. 

Zitten we het grootste gedeelte van de dag aan een bureau en compenseren we dat niet dan verkort de voorzijde van het lichaam. De gevolgen zijn pijn aan de heupgewrichten, billen, rug- en schouderpijn, artrose en hernia’s. Omdat veel werkenden lange tijd achter de PC zitten, moet men proberen om de verkorting te beperken door dagelijks rekoefeningen te doen. 

Een grote kans om de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren 

Wij integreren manuele therapie met osteopressuur bij de behandeling van rugpijn. 

Op de voorgrond staat in de eerste plaats een effectieve vermindering van pijn. Ongeveer 30 minuten is nodig om de oorzaak van rugpijn te identificeren en te behandelen en de pijn te verlichten. In meer dan 90% van de gevallen is het mogelijk om de acute pijn in de eerste behandeling te verlichten of tot een minimum aan restpijn. 

Duurzaamheid wordt bereikt door patiënten te motiveren hun natuurlijke bewegingspotentieel volledig te benutten en met een verandering van levensstijl duurzame voorwaarden te creëren voor een pijnloos leven. Vooral bij patiënten die terugkijken op een lange geschiedenis van ziekte en lijden, levert een behandeling volgens onze methode prachtige resultaten op. Dat een patiënt, volgens anderen, uitbehandeld is speelt bij ons geen rol.  

Hoe kan De Pijnvrij Methode worden toegepast bij rugpijn? 

Volgens ons wordt rugpijn veroorzaakt door te grote spanning in spieren en fascia. Op een stoel zitten gedurende het grootste gedeelte van de dag verkort de spieren en fascia in het gebied van de heupen en de voorzijde van het bovenlichaam. 

De rugstrekkers en de bilspieren moeten steeds meer aangespannen worden om rechtop te staan en om met een rechte rug te kunnen zitten. Ze branden door overbelasting, voelen hard aan en knellen zenuwen en bloedvaten af, wat bijvoorbeeld kan leiden tot ontsteking van de ischiaszenuw.  

Met osteopressuur worden deze spanningen in de spieren verminderd en genormaliseerd, het branden van de rug stopt, de belasting van de tussenwervelschijven normaliseert, bloedvaten en zenuwen worden weer doorlatend en wervels niet meer naar de lichaamsholte getrokken worden. Door deze normalisatie van de situatie schakelen de hersenen de rugpijn uit.  

Hoe werkt osteopressuur bij rugpijn? 

Wij bereiken een snelle pijnvermindering met behulp van de osteopressuur. Manuele impulsen worden direct op het bot in het pijnlijke gebied gegeven, die worden gebruikt om de eerder veroorzaakte pijn te normaliseren en daarmee tot het loslaten van de pijn in de hersenen.  

Hoe kan een langdurige verbetering van de rugpijn worden bereikt?  

Op de lange termijn streven wij naar duurzame bevrijding van pijn voor onze patiënten door middel van speciale Pijnvrij Oefeningen. Deze oefeningen maken de fascia weer flexibel en zetten nieuwe bewegingsprogramma’s in de hersenen. De mogelijkheid om pijnloos te bewegen is hersteld en wordt voortdurend uitgebreid.